دیو ...

آری...

   من دیوم

       با دنیای شما غریبم

              این همه زشتی کجا دیدم ؟؟

    در دنیای دیوان

             کی رها کنیم در خیابان

                   به امید خدایان معصوم کودکان را

لااقل می گوییم :

                 دیویم

                      به عمر عشق و احساس ندیدیم

                                      سیاه صفت و دشمن سپیدیم

آری من دیوم

    اما از شما ها ترسیدم

       همچو اسبی ز دنیایتان رمیدم

                   تا به افسانه سرزمینی رسیدم

                               در آنجا همه چیز جابه جا بود

                                           دیو پایین و آدمی بالا بود

نمی دانم...

/ 1 نظر / 14 بازدید
گلسا

[گل]این بزرگترین دیو ...عشق خیلی خوب بود واز همه قشنگتر متن پروفایلت بود